STRELJAČKI SAVEZ ZA LETEĆE METE SRBIJE

Clay Target
Izbor

O nama

Streljački savez za leteće mete osnovan je 1997.godine sa strateškim ciljevima
- popularizacije i omasovljenja  streljaštva na glinene golubove u zemlji  i  povećanja broja
  strelaca, posebno mladih, broja klubova-družina i kapaciteta za trening i pripreme,
- formiranja  vrhunskih sportista u svim kategorijama i disciplinama
- stvaranja  vlastitog  sudijskog i trenerskog kadra.
U proteklom, relativno kratkom vremenu od formiranja Saveza  postignuti su značajni rezultati prvenstveno na izgradnji kapaciteta  u okviru „BG Sportskog centra Kovilovo“ u Beogradu koje je zbog kvaliteta opreme, uslova koje pruža strelcima ali i komplementarnih sadržaja proglašeno oficijelnim trenažnim centrom Evropske streljačke konfederacije i  najboljim strelištem za leteće mete u svetu.
 Realizacija zacrtanih ciljeva Saveza odvija se kroz aktivnosti na domaćem i međunarodnom planu koje su međusobno  interaktivne i samo kao takve mogu dovesti do ostvarenja željenog  jer unapređenje i razvoj podrazumevaju kontinuitet u radu i taktiku prilagođenu uslovima i vremenu.
Počev od 2006. godine, po završetku izgradnje i opremanja strelišta te uspešne organizacije velikih međunarodnih takmičenja, Savez je intenzivirao aktivnosti na povećanju broja strelaca, i klubova te formiranja juniorske reprezentacije zemlje. Aktivnosti se odvijaju kroz školu streljaštva namenjenu početnicima i mladima od 15-17 godina ali posebna pažnja i interes su usmereni na mlade lovce. Iskustva iz sveta pokazuju da su lov i  streljaštvo na leteće mete toliko interaktivni da čak i pojedine sportske federacije i u nazivu iskazuju tu bliskost i povezanost. Polazeći od tih saznanja i imajući u vidu ovu činjenicu na “BG Sportskom centru Kovilovo izgrađeno je i kompakt sporting strelište odnosno Savez je učlanjen u međunarodnu sporting federaciju (FITASC) čime je stečeno pravo organizacije velikih međunarodnih takmičenja u disciplinama  Sporting, Kompakt sporting i Univerzal

Memorijal Zorana Veselinovića

U cast jednom od pionira razvoja streljastva u nasoj zemlji odluceno je da se ubuduce II kup Srbije odrzava kao memorijal Zorana Veselinovica, naseg dugogodisnjeg strelca, trenera i selektora koji je preminuo 2009. godine na dan kada je trebalo da se odrzi utakmica II kupa Srbije".
I u kalendaru treba dodati pored II kup Srbije - Memorijal Zorana Veselinovica.Strelište
Olimpijsko strelište BG Sportski centar Kovilovo, u Beogradu čini kompleks od ukupno 7 strelišta, od kojih su 6 namenjena olimpijskim sportovima  disciplinama Trap, Dabl Trap i Skit, i  Sporting kompakt strelište namenjeno treningu i obuci lovaca i policije na kome se mete se lansiraju sa 5 mašina i simuliraju zeca, prepelicu, fazana, divlju patku . 
Tehnički savremeno opremljena strelišta (Matareli mašine El Fipa elektronika, sekvenceri, kamere, monitori, elektronske table za rezultate na svakom strelištu posebno kao i monitori u hotelu na kojima se prikazuju zbivanja na svakom od strelišta i prate rezultati i plasman svakog od učesnika takmičenja orjentacija strelišta na sever, u izuzetnom prirodnom ambijentu kojim su okružena, nudi vrhunske uslove, osećaj mira tako neohodnog za koncentraciju strelaca i izuzetno dobru vidljivost mete u kontrastu bujnog zelenila stogodišnje šume.
Kompleks je opremljen svim pogodnostima za strelce, službena lica i gledaoce, specijalnim trgom za proglašenje pobednika, jarbolima za zastave i uredjenim prostorima za odmor i restoranskim objektima, kao i kafeom i smeštajnim kapacitetima u Hotelu President na samom strelištu, te ostalim pratećim sadržajima u okviru multifunkcionalnog sportskog kompleksa «BG Sportski centar Kovilovo» koji na samo 12 km od centra Beograda svojim posetiocima nudi otvorene i zatvorene sportske terena za košarku, odbojku, fudbal, tenis, preko relaksacionih i trim kapaciteta do konfornog smeštaja u hotelu sa 5 * Prezident sa  kongresnom salom (350 osoba), luksuzno opremljenom kristalnom dvoranom i otvorenim bazenon  nalaze se i strelišta za leteće mete
Na strelištu se nalazi i prodavnica municije u kojoj se po popularnim cenama mogu naći najpopularniji brendovi  municije za sve tipove oružja kao i sportska i lovačka oprema i pribor.
Aktivnosti na domaćem planu
Takmičarski deo i strelišta
Kontinuirano se radi na iznalaženju optimalnog rešenja za oficijelni takmičarski deo domaćeg programa. i njegovo unapređenje 
Pri izradi kalendara takmičenja vrše se konsultacije sa federacijama susednih zemalja radi usklađivanja programa i omogućavanja učešća takmičarima na Grand Prix utakmicama.
Pokrenuta inicijativa i pokušaj ponovnog organizovanja takmičenja balkanskih zemalja pod nazivom GP Jugoistočne Evrope
Organizovan ISSF sudijski kurs rezultat koga je 15 domaćih sudija za discipline trap koji poseduju ISSF sudijsku dozvolu, čime je stvoren potencijal, koji može biti oslonac za buduća takmičenja. Učinjen je početni korak ali sada «novopečene» sudije treba da se maksimalno angažuju na sticanju međunarodnog iskustva u čemu mogu računati na punu podršku i saradnju sa Savezom.
Određivanje kriterijuma za juniore na domaćim takmičarima sa stimulativnim elementom za postizanje boljih rezultata
Aktivnosti na oceni  postojećih strelišta sa željom njihove modernizacije i osposobljavanja za organizaciju takmičenja u okviru domaćeg programa i GP takmičenja. Primer modernizovanog strelišta u Staroj Pazovi i trajnog poveravanja organizacije Otvorenog prvenstva Vojvodine. Ova oblast zahteva posebnu pažnju i unapređenje u narednom periodu posebno zbog animiranja i uključivanja mladih sa svih regiona u kojima lokalni klubovi moraju uzeti aktivno učešće i približiti, bar kroz pojedinačne mašine (višesmerni trap ili amerikan trap mašine), ove discipline potencijalnim strelcima


Škola streljaštva za mlade počela je sa radom 2006. godine. Rad je sa odabranim talentima nastavljen u 2007. godini, da bi se u 2008.godini   odvijao sa i pod nadzorom renomiranog stranog trenera sa krajnjim ciljem formiranja juniorske reprezentacije. Započete aktivnosti na ovom polju iziskuju punu pažnju ubuduće i trebalo bi da se odvijaju u dva smera a to je formiranje juniorske selekcije zemlje i kontinuirani rad na pronalaženju novih talenata. Naši mladi takmičari učestvovali su 2007. godine u Bankoku na Univerzijadi.
Prisustvo iskusnog trenera, čiji učenici su nosioci olimpijskih medalja, iskorišteno je i za rad sa seniorima tokom njihovih priprema za velika međunarodna takmičenja na kojima su učestvovali o vlastitom trošku jer nisu bili ispunjeni kriterijumi za odlazak o trošku Saveza koji  je ipak u skaldu sa financijskim mogućnostima pomogao u delu snošenja troškova priprema.


Sudijski kurs
Prvi kurs za sudije u disciplinama letećih meta trap, d.trap, skit održao je g. Petros Kyritsis od 21. do 22.oktobra 2007. godine.
Završni test je položilo 15 polaznika koji su time stekli ISSF sudijsku licencu za discipline letećih meta. G. Kyritsis je bio  iznenađen nivoom znanja koje su pokazali polaznici kursa  kroz predtest i diskusiju za vreme prezentacije pravila ISSF-a koje se odrazilo i u prolaznosti na finalnom testu.
Prve srpske sudije za discipline letećih meta su:
Ačanski Đena, Franović Mladen,  Franović Sava, Đaković Zorana, Kovačević Srđan, Kljajić Branislav, Jovanović Miroljub, Jović Igor, Šotra Milan, Šotra Predrag, Šotra Slaviša i Vajagić Nedeljko
Razvoj saradnje sa Lovačkim savezom radi popularizacije streljaštva na leteće mete među lovcima u cilju povećanja broja strelaca posebno posle učlanjenja u FITASC. Svake godine Lovačka sportska liga održava svoje finalno rtakmičenje na BG Sportskom centru Kovilovo, ali saradnja još nije u celosti uspostavljena i to je oblast na kojoj još puno treba raditi u budućnosti i koja zaslužuje pažnju posebno sa aspekta baze za nove strelce
Saradnja sa nadležnim sportskim institucijama u zemlji (Olimpijskim komitetom, Ministarstvom omladine i sporta, Sportskim savezom Srbije, ADAS)
Učešća u aktivnostima koje provode ove institucije sa ciljem razvoja i unapređenja sporta i stimulisanja sportista za ostvarivanje vrhunskih rezultata
Uključivanjem u akciju protiv nasilja u sportu i sportom protiv nasilja
Dobivanja podrške za kandidaturu i organizaciju velikih takmičenja
Izrade planova  i predlaganje aktivnosti za finansiranje iz buđetskih sredstava.
U skladu sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast uspostavljena je saradnja sa Antidoping agencijom Srbije i doneseni su Pravilnik o merama za prevenciju i sprečavanje dopinga, Program antidoping delovanja i imenovao lice odgovorno za nadzor nad sprovođenjem mera za sprečavanja dopinga unutar saveza
Na web sajtu našeg saveza postoji link ka web sajtu Antidoping agencije Republike Srbije, te nastojimo i na taj način da naše sportiste i članove podstaknemo na redovno informisanje o antidoping aktivnostima i aktuelnostima.
Tokom velikih međunarodnih takmičenja provode se mere za sprečavanje dopinga u sportu prema propisima WADA i ISSF-a


Promocija streljaštva
Medijsko predstavljanje .na televiziji i u sredstvima informisanja, pri čemu posebno treba naglasiti angažman i pomoć SOS kanala koji je promociju naših takmičenja vršio kroz najave i reportaže, emisije Lov i ribolov čije specijalne emisije posvećene pojedinim takmičenjima se emituju na RTS-u kao nacionalnom TV kanalu. Posebno veliku stručnu pomoć imali smo kroz saradnju sa Sportskim žurnalom i  Radio Beogradom.


Izdavanja godišnjaka Saveza
Postavljanje websajta Saveza sa aktuelnim informacijama o događanjima i sa linkovima prema ISSF-u, ESC-u, ADAS-u
Velika takmičenja oglašavaju se i najavljuju na bilbordima u Beogradu i regionalnim centrima što nesumnjivo doprinosi popularizaciji streljaštva


Aktivnosti na međunarodnom planu
Organizacija međunarodnih ISSF, ESC i GP takmičenja
Zahvaljujući kapacitetima Olimpijskog strelišta „BG Sportski centar Kovilovo“ Beogradu odnosno našem Savezu i zemlji poverena je organizacija sledećih velikih međunarodnih takmičenja i to:
Evropskog prvenstva 2005 u svim disciplinama
Svetskog kupa 2005 u disciplinama letećih meta
Finala Svetskog kupa 2007 u disciplinama letećih meta
Svetskog kupa 2008 u disciplinama letećih meta
Svake godine organizovano je i nekoliko međunarodnih GP takmičenja od kojih se po brojnosti učesnika izdvajaju GP Beograd karakterističan po fondu nagrada, sada već tradicionalno takmičenje na kraju sezone kao i GP Kup Evrope takmičenje koje se vrednuje pri rangiranju evropskih strelaca.
Dosadašnje organizacije svih navedenih takmičenja ocenjene su veoma uspešnim, ne samo od učesnika nego i od međunarodnih institucija i zvaničnika. U proteklom periodu dobili smo i i finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta za organizaciju velikih takmičenja što je dokaz da je u organizaciji  istih prepoznat i širi društveni interes.


 

 

.

 

Predsedništvo

Predsednik/President
• Predrag Šotra


Generalni sekretar/ Secretary General
• Svetlana Stanković-Vujčić


Selektor/National Coach
• Dejan Mihajlović

- Registracija iz APR >>>>

- Izvestaj o radu 2015 >>>>

 

Format finala 2017-2020

- Pogledajte nova pravila ovde >>>>

 

ISSF RULE BOOK 2017-2020

- ISSF pravilnik >>>>

 

Odluke Streljackog saveza

- 2017 Odluka >>>>

 

Pravilnici Streljackog saveza

- 2015 Akcioni plan strategije >>>>

- 2015 Antidoping pravilnik >>>>

- 2015 Pravilnik antidoping delovanja >>>>

- 2015 Pravilnik o vodjenju Knjige clanova >>>>

- 2015 Pravilnik o vodjenju Knjige odluka >>>>

 

1. Pravilnik za organizovanje takmicenja>>>>

2. Pravila takmicenja, sluzbena lica i dozvole>>>>

3. Pravilnik o registraciji>>>>

4. Poslovnik o radu Predsednistva>>>>

5. Poslovnik o radu Skupstine>>>>

6. Poslovnik o radu Nadzornog odbora>>>>

7. Pravilnik o zakljucenju ugovora>>>>

8. Nomenklatura i licenciranje trenera>>>>

9. Pravila za antidoping>>>>

10. Pravilnik o sprecavanju nasilja>>>>

11. Pravilnik protiv laziranja>>>>

12. Pravilnik o utvtdjivanju zdravstvene sposobnosti>>>>

13. Disciplinski pravilnik>>>>

14. Sudije i nomenklatura zvanja>>>>

15. Sudijski ispit i licenciranje>>>>

PRILOG II Tabele>>>>

 

 

STATUT STRELJACKOG SAVEZA 2016.

Statut 2016.

Preuzimanje>>>>

 

- FINANSIJSKI IZVESTAJI 2017.

 

- Statisticki izvestaj 2017.

- Bilans uspeha 2017.

- Bilans stanja 2017.

- Potvrda Fi 2017.

- Revizorski izvestaj - redovni program 2017

- Revizorski izvestaj - medjunarodni program 2017

 

- FINANSIJSKI IZVESTAJI 2016.

- Statisticki izvestaj 2016.

- Bilans uspeha 2016.

- Bilans stanja 2016.

- Potvrda Fi 2016.

 

- FINANSIJSKI IZVESTAJI 2015.

- Statisticki izvestaj 2015.

- Bilans uspeha 2015.

- Bilans stanja 2015.

- Potvrda Fi 2015. APR

- Revizija, red, program 2015.

- Redovan program 2015.

 

- FINANSIJSKI IZVESTAJI 2014.

Bilans stanja 1 >>>>

Bilans stanja 2 >>>>

Bilans uspeha 1 >>>>

Bilans uspeha 2 >>>>

Bilans uspeha 3 >>>>

Statistika 1 >>>>

Statistika 2 >>>>

Statistika 3 >>>>

Statistika 4 >>>>

 

 

Almanah za 2009. godinu (3.45 MB)>>>
Bilten za 2009. godinu (4.58 MB)>>>

Almanah za 2008. godinu (2.3 MB)>>>
Bilten za 2008. godinu (4.8 MB)>>>

Almanah za 2007. godinu (3.2 MB)>>>
Bilten za 2007. godinu (4.2 MB)>>>

Almanah za 2006. godinu (4.2 MB)>>>
Bilten za 2006. godinu (4.6 MB)>>>