STRELJAČKI SAVEZ ZA LETEĆE METE SRBIJE

Clay Target
Izbor

Kategorizacija i Rang lista

- LISTA najboljih rezultata strelaca u 2019. godini,pojedinačno

- LISTA najboljih rezultata strelaca u 2019. godini,ekipno

- LISTA najboljih rezultata strelaca u 2019. godini,liga veterana

kategorizacija

Pojedinačno i Ekipno

- LISTA najboljih rezultata strelaca u 2017. godini

Rang lista 2017.

- LISTA najboljih rezultata strelaca u 2016. godini

Rang lista 2016.

 

 

- LISTA najboljih rezultata strelaca u 2015. godini

 

Rang lista pojedinacno (aktuelna) 2015. god.

Rank lista pojedinacno

Rang lista ekipno - 2015. god.

 

 

 

.